Aandoeningen

In het menu hiernaast vindt u meer informatie over verschillende aandoeningen.

Er zijn verschillende aandoeningen die door de internist worden onderzocht en behandeld. Onderstaand vindt u de belangrijkste:

 • Cystenieren
 • Darmkanker
 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Diabetische voet
 • Kanker (Oncologie)
 • Nefrotisch syndroom (nierziekte)
 • Nierbekkenontsteking
 • Nierinsufficiëntie
 • Perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking)
 • Schildklieraandoeningen
 • Slokdarmkanker

De afdeling Reumatologie behandelt o.a. de onderstaande aandoeningen:

 • Artrose (slijtage)
 • DISH - ziekte van Forestier
 • Fibromyalgie
 • Gewrichtsontsteking - ongedifferentieerde spondylarthropathieën
 • Hypermobiliteit
 • Ontstekingsreuma
 • Reumatoïde artritis
 • Slijmbeursontsteking (Bursitis)
 • Tendinitis