• Home
  • Hart- & vaatziekten

Hart- & vaatziekten

Men spreekt van hart- en vaatziekten wanneer het hart en bloedvaten (aderen) niet goed meer functioneren. Hart- en vaatziekten kunnen leiden tot hartinfarct of een beroerte. Naast erfelijkheid kunnen een verkeerd eet-, drink-, leef- en rookpatroon oorzaak zijn van hart- en vaatziekten. Door een gevarieerd eetpatroon, dagelijkse beweging, niet te roken en weinig alcohol te nuttigen, neemt de kans op hart- en vaatziekten af. Hart- en vaatziekten worden ook wel vasculaire ziekten genoemd; ziekten van het vatensysteem. Het HagaZiekenhuis is het regionale centrum waar patienten terecht kunnen met vragen over onderzoek naar en behandeling van erfelijke vormen van hart- en vaatziekten (Regionaal Centrum Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en Vaatziekten).

Bloedvaten

Eén van de hart- en vaatziekten zijn de vernauwing van bloedvaten. Dat kan optreden door verkalking van de bloedvaten. Een vernauwde kransslagader leidt tot slechte conditie en pijn op de borst. Door aderverkalking kunnen er stolsels in het bloed ontstaan, waardoor de kransslagader plotseling dicht gaat zitten met een hartinfarct tot gevolg. In benen kan er ook sprake zijn van vernauwing van de bloedvaten. Dat leidt tot krampende pijn, wat ook wel etalagebenen wordt genoemd. Een vernauwd bloedvat in het hoofd kan tot een beroerte leiden met mogelijk ernstige hersenafwijking daarna.

Aneurysma

Een ander fenomeen dat kan optreden ten gevolgde van hart- en vaatziekten, is een scheurtje in de ader. Door een abnormale uitstulping van de bloedvatwand kan een zwak punt ontstaan dat open barst. Dat kan tot hevige interne bloedingen leiden, met een fatale afloop tot gevolg. Een aneurysma kan operatief verholpen worden door het plaatsen van een stukje kunstader (een stent).

Medicatie

Voor hart- en vaatziekten zijn meerdere medicatie mogelijk, waaronder bloedverdunners en cholesterolverlagende middelen. Daarnaast kunnen veel hart- en vaatziektes door middel van een operatieve ingreep verholpen worden. De bekendste zijn een dotterbehandeling en een bypassoperatie, die beide in het HagaZiekenhuis worden uitgevoerd. In geval van een aneurysma zal de patiënt direct geopereerd moeten worden, om zo te proberen de inwendige bloeding te stoppen.