De jonge patiënt met hart en vaatziekten

In het westen komt het steeds vaker voor dat jongeren te kampen krijgen met hart- en vaatziekten. Naast erfelijkheid heeft dat over het algemeen met eet- en drinkgewoonten te maken, weinig beweging en mogelijk roken. Een ongezonde leefwijze is risicofactor nummer één bij jongeren die aan hart- en vaatziekten leiden. Daarom is het van groot belang dat ook gezonde jongeren bewust worden van een gezonde leefstijl om zo hart- en vaatziekten te voorkomen. Het HagaZiekenhuis is het regionale centrum waar patienten terecht kunnen met vragen over onderzoek naar en behandeling van erfelijke vormen van hart- en vaatziekten (Regionaal Centrum Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en Vaatziekten).

Dichtslibben slagaderen

Uit onderzoek is gebleken dat een ongezonde levensstijl al op jonge leeftijd leidt tot hart- en vaatziekten. Bij jongeren komen dichtgeslibde slagaderen (atherosclerose) nog niet vaak voor. Het blijkt echter wel dat een ongezonde manier van leven op latere leeftijd wel degelijk tot hart- en vaatziekten kan leiden, zoals het dichtslibben van slagaderen.

Risicofactoren

Jongeren die gezond en gevarieerd eten, veel bewegen en niet roken en drinken hebben op latere leeftijd minder kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl zorgt bij jongeren voor minder overgewicht, betere concentratie en meer energie en minder stress. Juist overgewicht en stress kunnen weer leiden tot hart- en vaatziekten. Naast roken als risicofactor, staat ook voedsel waar veel verzadigd vet en suikers in zit op nummer 1 als oorzaak voor hart- en vaatziekten bij jongeren.

Gezonde levensstijl

De Hartstichting heeft diverse lesprogramma’s ontwikkeld om jongeren bewust te maken dat een ongezonde levensstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten. Ook in het HagaZiekenhuis kunnen internisten en verpleegkundig specialisten tips geven aan jongeren om hun levensstijl te verbeteren. Naast beweging is het belangrijk dat jongeren niet op vroege leeftijd gaan roken en alcohol gaan drinken en dat zij bewust kiezen voor gezonde voedingsmiddelen.