Moeilijk behandelbare en bijzondere oorzaken van hoge bloeddruk

In sommige gevallen heeft medicatie onvoldoende effect bij hoge bloeddruk. De oorzaak van deze resistentie is niet altijd bekend maar kan bijvoorbeeld liggen aan stoornissen in de hormoonhuishouding of aan problemen van de nieren of de nierslagader. Bij patienten met hoge bloeddruk bij wie bloeddrukverlagers onvoldoende effectief zijn zullen deze bijzondere oorzaken uitgesloten moeten worden. Immers, deze patienten hebben een vergroot risico op een beroerte, verlies van een nierfunctie of een hartinfarct.

Hormonen en hoge bloeddruk

Hormonale aandoeningen die gepaard met hoge bloeddruk zijn bijvoorbeeld de ziekte van Cushing en het Syndroom van Conn. Hierbij zijn respectievelijk teveel cortisol en aldosteron aanwezig. Verder kunnen ook teveel aan catecholamine (bij het feochromocytoom) en stoornissen in de schildklierhuishouding een oorzaak zijn van hoge bloeddruk. In het HagaZiekenhuis zal bij elke moeilijk behandelbare hypertensie patient bekeken worden of hormonale stoornissen de oorzaak zijn van de hoge bloeddruk.

Nierslagaders en hoge bloeddruk

Vernauwing van één of beide nierslagaders (stenose) kan ook een oorzaak zijn van hoge bloeddruk. De twee meest bekende oorzaken zijn atherosclerose (aderverkalking) of fibromusculaire dysplasie (FMD). Indien hiervan sprake is zal de internist in overleg met de interventieradioloog beslissen of u in aanmerking komt voor een dotterprocedure.

Nieuwe behandelingen

Voor patiënten die een veel te hoge bloeddruk hebben en die op medicatie niet voldoende reageren wordt er in HagaZiekenhuis gezocht naar een oplossing. Een mogelijke nieuwe behandelmethode is het plaatsen van een stent in de halsslagader. De ingreep is nog geen standaardbehandeling. Door het plaatsen van de stent denkt het lichaam dat de bloeddruk nog veel hoger is dan in werkelijkheid. De stent rekt de ader op. De bloeddruksensoren in de halsslagader meten daardoor een hogere druk. Het lichaam reageert daarop met een bloeddrukverlaging. Eigenlijk worden de bloeddruksensoren in de halsslagader gefopt, wat weer een gunstig effect heeft op de bloeddruk. In de regio Zuid West Nederland is het HagaZiekenhuis het enige ziekenhuis dat meedoet aan een internationaal onderzoek. De internisten kunnen patienten informeren over het onderzoek.