HIV

HIV staat voor Humaan Immunodeficiëntie-Virus en tast het afweersysteem van het lichaam aan. HIV kan uiteindelijk de infectieziekte AIDS veroorzaken. Het menselijk lichaam heeft een natuurlijke afweer tegen ziekteverwekkers. Door HIV is het lichaam niet meer in staat deze ziekteverwekkers zelfstandig te bestrijden. Zonder behandeling leidt HIV tot een ernstige verzwakking van het afweersysteem, wat beter bekend staat als de ziekte AIDS. Dit is de afkorting voor Acquired Immune Deficiency Syndrome.

Ziekteverloop

HIV is een infectieziekte die wordt overgedragen door onveilige seks en bloed-bloedcontact. Na infectie dringt HIV binnen in een bepaald type witte bloedcellen; de CD4-cellen. Deze cellen zijn essentieel voor de afweer tegen gewone infecties. Pas na 2 tot 8 weken ontstaan er klachten die lijken op griepverschijnselen. HIV vermenigvuldigt zich in de CD4-cellen en gaan vervolgens via de bloedbaan op zoek naar andere CD4-cellen. In eerste instantie sterven oude CD4-cellen af, wat gepaard gaat met de eerste ziekteverschijnselen. Het lichaam maakt nieuwe CD4-cellen aan, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Dit proces kan maanden tot jaren duren en bij uiteindelijke afname van de CD4-cellen verslechtert de weerstand van de patiënt.

AIDS

HIV zorgt voor verzwakking van het afweersysteem, wat bekend staat als AIDS. AIDS is een ernstige ziekte die zonder behandeling een dodelijke afloop heeft. Door HIV kunnen allerlei virussen en bacteriën niet meer door het lichaam worden afgebroken, waardoor de patiënt steeds zwakker en vatbaarder wordt voor zeldzame infectieziekten en kwaadaardige aandoeningen. Zonder behandeling zal iemand met HIV uiteindelijk aan de gevolgen van AIDS overlijden.

Behandeling van HIV

De infectieziekte HIV kan behandeld kan worden door middel van een combinatie van HIV-remmers. Deze medicijnen houden het aantal HIV-deeltjes in het lichaam laag. Met regelmaat wordt de hoeveelheid virus in het bloed en het aantal CD4-cellen gemeten, om zo het succes van de behandeling te controleren. Door de behandeling met HIV-remmers wordt de patiënt niet ziek en is de levensverwachting bijna identiek als die van een gezond persoon. Een goede behandeling heeft bovendien het voordeel dat de kans veel minder is, dat het virus aan anderen wordt doorgegeven.

De internist-infectioloog behandelt in het HagaZiekenhuis patiënten die met HIV besmet zijn of lijden aan de ziekte AIDS.

Tags: infectieziekte