Banner 1261 1465

  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe behandeling van therapie-resistente hypertensie

Nieuwe behandeling van therapie-resistente hypertensie

sept 2017

Het Hagaziekenhuis heeft een sterke reputatie op het gebied van cardiovasculaire geneeskunde. Therapieresistente hypertensie is daarbij een van onze speerpunten. Onze ambitie is op dit gebied een regionaal expertisecentrum te vormen en zowel de diagnostiek en behandeling van individuele hypertensiepatiënten te optimaliseren als te participeren in (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.

Recent is er veel aandacht geweest op het journaal en in de kranten voor de resultaten van een studie naar de plaatsing van een stent in de arteria carotis als behandeling van therapieresistente hypertensie. Een eerste studie naar de veiligheid en effectiviteit van deze interventie is nu online gepubliceerd in de Lancet en laat zien dat de ingreep veilig kan worden uitgevoerd en groot effect heeft: een daling van 21/12 mmHg bij 24 uurs bloeddrukmeting na zes maanden. Zie ook voor een heldere samenvatting voor patiënten dit artikel in het NRC: 'Stukje metaal in slagader en zie: de bloeddruk daalt'. Deze eerste studie was een ongerandomiseerde studie, gerandomiseerde studies zijn het logische vervolg. Het Hagaziekenhuis doet ook aan deze studies mee en zoekt patiënten voor deelname.

Alle patiënten met therapie-resistente hypertensie (dat wil zeggen: hypertensie ondanks behandeling met 3 antihypertensiva waarvan bij voorkeur 1 diureticum) zijn van harte welkom voor verdere diagnostiek en behandeling op onze polikliniek. Indien er specifieke vragen zijn over deelname aan bovenstaande studie dan kunt u contact opnemen met dr. A. (Ronne) Mairuhu, internist-vasculair geneeskundige of dr. I.M. (Irene) van der Meer, internist-nefroloog.