Banner

Goed om te weten

Hoe lang zijn de toegangstijden voor behandelingen? Wordt een behandeling vergoed? Wat zijn de rechten en plichten van de patiënt? Waar kunnen suggesties of klachten worden neergelegd?

Kosten en vergoedingen

Aan een behandeling zijn kosten verbonden. Deze brengt het ziekenhuis meestal in rekening bij zorgverzekeraars. De meeste behandelingen worden via uw (aanvullende) zorgverzekering vergoed. Voor sommige behandelingen is de vergoeding afhankelijk van het contract dat het HagaZiekenhuis heeft met de betreffende zorgverzekeraar.

Op deze pagina's wordt uitgelegd om welke behandelingen dit gaat en wat voor gevolgen dit heeft voor u als patiënt. Daarnaast vindt u informatie over de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en de lijst met welke zorgverzekeraars het HagaZiekenhuis een contract heeft afgesloten. Ook kunt u de prijslijst met passantentarieven bekijken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onderstaande sites:

 

Wegblijftarief

Het 'wegblijftarief gezondheidszorg' is door de overheid wettelijk vastgesteld, met als doel patiënten te stimuleren om gemaakte afspraken na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk. Het tarief wordt per gemiste afspraak in rekening gebracht.

Kunt u niet komen? Laat dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren weten!

Als u niet kunt komen dient u uw afspraak uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van te voren dient af te zeggen. Doet u dit niet, dan brengen wij het wegblijftarief bij u in rekening.