Banner 1399 1650

  • Home
  • Wetenschappelijk onderzoek

Research

HagaWetenschap

Het HagaZiekenhuis vervult, in samenwerking met de universitaire medische centra, een belangrijke rol in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Gezien de aard van de patiëntenpopulaties die veelal anders is dan die van de universitaire medische centra, is het HagaZiekenhuis bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek en medical technology assessment (MTA). En er is gelegenheid voor promotieonderzoek van arts-assistenten en specialisten.

 

Wetenschapsbureau

Het wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis onder leiding van de wetenschapscoördinator valt onder de HagaAcademie. Het bureau houdt zich zowel inhoudelijk als op administratief gebied bezig met het ondersteunen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Naast het wetenschapsbureau is er een wetenschapscommissie die alle onderzoeken beoordeelt voordat deze in het ziekenhuis verricht worden.

Vragen

Neem voor vragen over wetenschappelijk onderzoek of de procedure contact op met het wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis.

Femke van der Sman, wetenschapscoördinator en secretaris wetenschapscommissie - (070) 210 2579
Joke van de Wetering, medewerker wetenschapsbureau - (070) 210 2217