Banner 1261 1465

Cijfers

Voor onze afdelingen geldt:

Aantal medewerkers:

Aantal specialisten:

Aantal bedden:

Aantal opnamen:

Eerste polikliniekbezoeken

Aantal dagbehandelingen

Gemiddelde verpleegduur